Στην γέφυρα

Ήταν ένα μυρμήγκι και ένας ελέφαντας και περνούσαν μια γέφυρα.
Σπάει η γέφυρα και πέφτουν.

Και λέει ο ελέφαντας στο μυρμήγκι:
-Και σου ‘πα να περάσουμε ένας ένας!!!!

Ανέκδοτα!

Κατοχύρωση domain name – Check-domains.gr